Szabályzat

SZABÁLYZAT hitelesvelemeny.hu

§ 1
[Általános információk]

1. A www.hitelesvelemeny.hu címen működő Internetes Szolgáltatást (a továbbiakban: Internetes Szolgáltatás) a Fabryka e-biznesu korlátolt felelősségű társaság üzemelteti, székhelye Rzeszów, címe: ul. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszów, bejegyezve a Rzeszówi Kerületi Bíróság XII. Gazdasági Osztálya által vezetett Országos Bírósági Nyilvántartás Vállalkozói Nyilvántartásába KRS0000313751, NIP 8133563947, REGON 180361630 számon, 180.000,00 PLN alaptőkével (a továbbiakban: "Hitelesvélemény.hu").
2. A jelen szabályzat tartalmazza az Internetes Szolgáltatás működésének szabályait, valamint a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának és igénybevételének feltételeit.
3. Az Internetes Szolgáltatás használatának technikai feltétele egy internet-hozzáféréssel és egy telepített webböngészővel rendelkező eszköz. Egyes Szolgáltatások használata esetén szükséges, hogy bármelyik szerveren e-mail fiókkal rendelkezzen. Az Internetes Szolgáltatás használata kizárólag webböngészőn keresztül lehetséges.
4. A Szabályzat rendelkezései és a Lengyel Köztársaság területén hatályos jogszabályok határozzák meg az Internetes Szolgáltatást és a Szabályzatban meghatározott Szolgáltatásokat használó Felhasználók jogait és kötelezettségeit.
5. A Szolgáltatások részeként IKT-rendszer erőforrások és szerverek állnak A Felhasználók rendelkezésére, amelyek lehetővé teszik a Felhasználók számára, hogy az Internetes Szolgáltatás weboldalán tárolják és elérjék tartalmaikat (adataikat).
6. Az Internetes Szolgáltatáson belül tárolt és bemutatott vélemények és értékelések a Partnerek vagy Ügyfelek weboldalain is megjelenhetnek, amennyiben a Hitelesvélemény.hu és ezen szervek közötti külön megállapodás történik.
7. Az Internetes Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó elfogadja a Szabályzatba foglaltakat, és megerősíti, hogy betartja azok rendelkezéseit.
8. A Hitelesvélemény.hu a Felhasználóknak olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek ingyenesen elérhetővé teszik az Internetes Szolgáltatás online eszközeit és funkcióit, amelyek lehetővé teszik a Felhasználók számára, hogy az Internetes Szolgáltatás által véleményeket és/vagy értékeléseket tegyenek közzé űrlap segítségével.
9. Az Internetes Szolgáltatást használó Felhasználó vállalja, hogy a hatályos törvényeknek, a társadalmi együttélés szabályainak és a jó erkölcsnek megfelelően jár el.
10. A Szabályzat az Internetes Szolgáltatás weboldalán állandó jelleggel elérhető, a Felhasználók bármikor hozzáférhetnek, reprodukálhatják és rögzíthetik azokat nyomtatással vagy adathordozóra mentéssel.
11. Az Internetes Szolgáltatás Ügyfelek (a Felhasználók által értékelt vállalkozók) számára nyújtott Szolgáltatásait a Hitelesvélemény.hu külön megállapodás alapján nyújtja.


§ 2
[Definíciók]

1. Hitelesvélemény.hu - Fabryka e-biznesu korlátolt felelősségű társaság, székhelye Rzeszów, címe: 11A Trembeckiego utca, 35-234 Rzeszów, bejegyezve a Rzeszówi Kerületi Bíróság XII. Gazdasági Osztálya által vezetett Országos Bírósági Nyilvántartás vállalkozói nyilvántartásába KRS0000313751 számon, NIP 8133563947 REGON 180361630, 180.000,00 PLN alaptőkével.
2. Internetes Szolgáltatás - az internetes szolgáltatásokra jellemző, strukturált online platform, amely a következő címen található: https://smartforms.ekomi.com/, valamint olyan alkalmazásokban és egyéb informatikai eszközökben, amelyeknek a Hitelesvélemény.hu a rendszergazdája, és amelyek a nyújtott Szolgáltatás részeként informatikai eszközöket biztosítanak a Felhasználók számára tartalom közzétételére, információcserére vagy értékelések és vélemények rangsorok bemutatására.
3. Szabályzat - a jelen Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi.
4. Felhasználó - minden olyan jogalany, aki nem rendelkezik Ügyfél vagy Partner státusszal, és megfelel a jelen Szabályzat feltételeinek, és használja az Internetes Szolgáltatás weboldalán jelenlévő űrlapokat és szolgáltatásokat. Az Internetes Szolgáltatást igénybe vevő alany csak olyan természetes személy lehet, aki teljes jogképességgel rendelkezik. Korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképességgel nem rendelkező természetes személy - ebbe a 13 és 16 év közötti kiskorú személy is beletartozik - nem lehet az Internetes Szolgáltatás Felhasználója, még akkor sem, ha törvényes képviselő képviseli.
5. Szolgáltatás - a Hitelesvélemény.hu által elektronikus úton, a jelen Szabályzatban meghatározott szabályok szerint nyújtott szolgáltatás.
6. Űrlap - az Internetes Szolgáltatás online eszköze, amellyel a Felhasználó véleményeket és/vagy értékeléseket tehet közzé.
7. Szerződés - a Hitelesvélemény.hu és a Felhasználó között kötött, Szolgáltatásokra vonatkozó szerződés, melyet a Felhasználó a Szabályzat elfogadása révén köt meg az Internetes Szolgáltatóval;
8. Értékelés - az Internetes Szolgáltatás online eszközeinek használatával, az Űrlapon elérhető, a Felhasználó által megadott, tematikus kategóriákban kiválasztott pontérték, amelyet az Internetes Szolgáltatás weboldalán bemutatott termékek, szolgáltatások vagy a Hitelesvélemény.hu által meghatározott formában bemutatott eladók vagy üzletek kapnak.
9. Vélemény - a Felhasználók által az Internetes Szolgáltatáson belül közzétett minden tartalom, nyilatkozat és anyag.
10. Ügyfél - olyan alany, aki nem fogyasztó (vállalkozó), és aki fizetős szolgáltatást vesz igénybe, melyeket többek között a Hitelesvélemény.hu biztosít, külön megállapodás alapján.
11. Partner - a Hitelesvélemény.hu-val külön megállapodás alapján együttműködő alany, az Ügyfél kivételével.


§ 3
[Felhasználói vélemények és értékelések]

1. A Felhasználónak lehetősége van véleményeket és/vagy értékeléseket közzétenni az Internetes Szolgáltatás keretein belül, többek között a szolgáltatással, az árukkal, beleértve azok előnyeit és hátrányait, az ügylet menetével és az értékesítési folyamathoz kapcsolódó egyéb lényeges elemekkel kapcsolatban, de csak és kizárólag az Ügyfél által megerősített tranzakciókkal kapcsolatban.
2. A közzétett nyilatkozatok a Felhasználók szubjektív értékelései. A Felhasználók a felelősek az ilyen nyilatkozatok tartalmáért. A véleményeket a Hitelesvélemény.hu érdemben ellenőrzi.
3. Vélemény és/vagy értékelés közzététele érdekében a Felhasználótól kérhető, hogy adja meg adatait, pl. az e-mail címét, a vásárláshoz tartozó rendelési számot vagy a Felhasználó bármely megnevezését (név és vezetéknév vagy álnév).
4. A nyilatkozatoknak világosnak és érthetőnek kell lenniük, és nem tartalmazhatnak:
a) trágár, obszcén, pornográf tartalmakat vagy gyűlöletre, rasszizmusra vagy idegengyűlöletre való uszítást,
b) weboldalcímeket, más weboldalakra vagy online boltokra mutató linkeket,
c) reklám jellegű tartalmakat, egyéb kereskedelmi jellegű tartalmakat, kivéve a gyártók által közzétett filmeket és képeket,
d) a Felhasználók vagy más természetes személyek adatait, különösen: név és vezetéknév, lakóhely, telefonszám vagy e-mail cím, kivéve, ha az Internetes Szolgáltatásban rendelkezésre álló eszközök (pl. online űrlapok) lehetővé teszik a Felhasználók vagy más természetes személyek adatainak megadását,
e) más Felhasználók jó nevét aláásó tartalmakat,
f) olyan tartalmakat, amelyek más Felhasználókkal vagy Ügyfelekkel kötött megállapodás eredményei, amelyeknek célja egymás és más Felhasználók hitelességének befolyásolása,
g) hamis tartalmakat.
5 A Felhasználó nyilatkozata nem sértheti az alkalmazandó jogszabályokat, beleértve harmadik felek jogait - különösen nem lehet rágalmazó, személyiségi jogokat sértő vagy tisztességtelen versenycselekménynek minősülő.
6. A Hitelesvélemény.hu a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy részben vagy egészben törölje a nyilatkozatokat. A Hitelesvélemény.hu fenntartja továbbá a jogot, hogy egy nyilatkozatot részben vagy egészben eltávolítson, vagy szerkesztésileg és szerkesztésileg megváltoztasson, a szükséges mértékben, ha a nyilatkozat:
a) ugyanarra a tranzakcióra (ugyanarra a megrendelési számhoz tartozó) vonatkozó másik véleményt alkot,
b) a megjelölt szerződő féltől eltérő szerződő félre utal,
c) a vélemény alapjául szolgáló ügylettől eltérő ügyletre vonatkozik,
d) az Ügyfél saját maga számára bocsátja ki
e) egy ideiglenes e-mail címről állították ki,
f) megjelenési módja, amely arra utal, hogy a problémát automatizáltan vagy a hálózati forgalom elemzését elkerülő megoldásokkal oldották meg,
g) hibás rendelési számra vagy a vizsgált árutól vagy szolgáltatástól eltérő termékre vagy szolgáltatásra utal,
i) sérti az alkalmazandó törvényeket, az illemet vagy a vallási érzéseket,
j) szabadalmi jogokat, szerzői jogokat, üzleti titkokat vagy egyéb szellemi tulajdonjogokat sért,
k) egy film, könyv vagy lemez stb. puszta összefoglalója;
l) részben vagy egészben más Felhasználóktól, a vizsgált termékek gyártójától, egy online áruházból vagy más elérhető forrásból másolták.
7 Elfogadhatatlan az értékelő bármilyen illetéktelen befolyásolása, a vélemény és/vagy az értékelés manipulálása, valamint az értékelési eljárással való bármilyen visszaélés. A Hitelesvélemény.hu vállalja, hogy tartózkodik:
a) attól, hogy előnyöket (árkedvezmények, árengedmények, utalványok stb.) ajánljon fel a Felhasználóknak azért, hogy pozitív véleményt és/vagy értékelést adjanak vagy ne adjanak negatív véleményt és/vagy értékelést,
b) attól, hogy negatív értékelés esetén a felhasználókat bármilyen kedvezőtlen következményekkel fenyegesse
c) attól, hogy bármilyen módon befolyásolja a minősítési folyamatot.
8. A Felhasználó a Vélemény megadásával, beleértve annak az Internetes Szolgáltatás keretén belül történő közzétételét is, felhatalmazza a Hitelesvélemény.hu-t a szóban forgó vélemény ingyenes felhasználására és a Hitelesvélemény.hu általi közzétételére, valamint a fentiekben megjelölt mértékben történő módosítására.
9. A Hitelesvélemény.hu kapcsolatba léphet a Felhasználóval a nyilatkozat tartalmának tisztázása, helyesbítése, módosítása vagy törlése érdekében.
10. A Felhasználók értékelései a Vélemények számával együtt megjelennek az Ügyfelek weboldalain, a Google platformon (ahol a vélemények anonimizálva vannak), a Hitelesvélemény.hu és az eKomi tanúsítványokon.
11 A Felhasználói vélemény tárolása és nyilvános megjelenítése az Internetes Szolgáltatás weboldalán az űrlapon található megfelelő aktiváló gombbal aktiválódik.


§ 4
[A Felhasználó jogai és kötelezettségei]

1. A felhasználó nem jogosult az Internetes Szolgáltatás bármely tartalmának másolására, terjesztésére, reprodukálására vagy módosítására, különösen tilos az Internetes Szolgáltatás keretén belül közzétett adatok bármely részének, a teljes Vélemények vagy annak bármely részletének az Internetes Szolgáltatáson kívüli megjelenítése a Hitelesvélemény.hu írásbeli hozzájárulása nélkül.
2. A Felhasználó köteles az Internetes Szolgáltatást a vonatkozó jogszabályoknak, a Szabályzat rendelkezéseinek, valamint a jó erkölcsnek megfelelően használni, mind a Hitelesvélemény.hu, mind harmadik személyek felé. A Szabályzat súlyos megsértésének minősül, ha a Felhasználó jogellenes jellegű adatokat tesz közzé az Internetes Szolgáltatásban.
3. Azzal, hogy a Felhasználó önállóan véleményeket és/vagy értékeléseket nyújt és tesz közzé az Internetes Szolgáltatás által, a Felhasználó:
a) kijelenti, hogy nyilatkozata tartalma és formája nem sérti a hatályos jogszabályokat és a Szabályzatot, különösen, hogy nyilatkozata nem sérti harmadik felek jogait vagy javát;
b) kijelenti, hogy rendelkezik a törvény által előírt valamennyi joggal és engedéllyel, a megfelelő szerzői jogokkal vagy engedélyekkel, a képek vagy fényképek felhasználásának jogával, amelyek lehetővé teszik a vélemény vagy értékelés közzétételét a weboldalon, valamint a jelen Szabályzattal összhangban történő felhasználását, és hogy nem sérti harmadik felek jogait;
c) vállalja, hogy amennyiben a Hitelesvélemény.hu-val szemben harmadik személyek a közzétett Véleményekhez fűződő jogok megsértése miatt igényt támasztanak, megfelelő írásban nyilatkozik, és mentesíti a Hitelesvélemény.hu-t minden ezzel kapcsolatos felelősség alól, és szükség esetén a Hitelesvélemény.hu helyébe lép, vagy az ő oldalán beavatkozóként csatlakozik az eljáráshoz, miközben a Hitelesvélemény.hu első kérésére megtéríti a Hitelesvélemény.hu-nak a bírósági eljárással kapcsolatban felmerült valamennyi költségét, ideértve különösen a jogi képviselet, a jogi tanácsadás és a megítélt kártérítés kifizetésével kapcsolatban felmerült költségeket.


§ 5
[A Hitelesvélemény.hu jogai és kötelezettségei]

1. A Hitelesvélemény.hu a Szabályzatban előírtak alapján biztosítja a megfelelő informatikai eszközöket és teret az Internetes Szolgáltatás keretében, hogy a Felhasználók az Internetes Szolgáltatást a Szabályzatnak megfelelően használhassák.
2. A Hitelesvélemény.hu jogosult a Felhasználót az Internetes Szolgáltatás használatából kizárni, illetve a véleményéhez és/vagy értékeléséhez, valamint bármely tartalmához való hozzáférést megakadályozni (a tartalom teljes vagy részleges blokkolása vagy törlése), amennyiben a Felhasználó megsérti a Szabályzatot vagy az Internetes Szolgáltatás használatának szabályait, vagy az Internetes Szolgáltatás weboldalán a vonatkozó jogszabályokkal ellentétes tevékenységet folytat.
3. A Hitelesvélemény.hu fenntartja a jogot az Internetes Szolgáltatás felfüggesztésére, beleértve a Vélemények blokkolását/törlését, különösen akkor, ha: a Felhasználó megsérti a Szabályzat lényeges rendelkezéseit, vagy ha a Felhasználó hibájából a Szolgáltatások nyújtása a Felhasználó számára lehetetlenné válik.
4. A Hitelesvélemény.hu nem vállal felelősséget, különösen az Internetes Szolgáltatás weboldalán közzétett hirdetések vagy hirdetmények szabálytalanságaiból, elavultságából, az adatok minőségéből, tartalmából, illetve a hirdetések vagy hirdetmények minőségéből eredő károkért.


§ 6
[Technikai megszakítások]

1. A Hitelesvélemény.hu mindent megtesz a Szolgáltatás megfelelő, folyamatos működésének biztosítása érdekében. A Hitelesvélemény.hu nem garantálja a Szabályzatban meghatározott Szolgáltatásokat, és nem garantálja a Szolgáltatás működését. A Hitelesvélemény.hu a vonatkozó jogszabályok értelmében fogyasztónak minősülő Felhasználóktól eltérő jogalanyokkal szemben csak a Hitelesvélemény.hu kizárólagos szándékos hibájából eredő károkért felel.
2. Hardver- vagy szoftverproblémák okozta meghibásodások és technikai hibák esetén a Hitelesvélemény.hu intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a technikai problémáknak a Felhasználókra gyakorolt negatív hatásait a lehető legnagyobb mértékben korlátozza.
3. A Hitelesvélemény.hu a szükséges technikai megszakításokat amennyiben lehetséges, az éjszakai órákra tervezi, hogy azok hatása a Felhasználókra a lehető legkisebb legyen.
4. Műszaki hibának minősül az a helyzet, amikor a Felhasználók túlnyomó többsége elveszítette az Internetes Szolgáltatás alapvető funkcióinak használatára való képességét.
5. Műszaki hibának minősül az Internetes Szolgáltatás működésével kapcsolatos bármely, a fenti pontban megjelölteken kívüli műszaki probléma.
6. A Hitelesvélemény.hu nem vállal felelősséget az Internetes Szolgáltatás nyújtását akadályozó műszaki problémákért, amelyek vis maior vagy a Hitelesvélemény.hu felelőssége alá nem tartozó események, például harmadik személyek vagy a Felhasználó által okozott események miatt merülnek fel.


§ 7
[Panaszolási eljárás]

1. A Felhasználó panaszt nyújthat be az Internetes Szolgáltatás által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban.
2. A panaszokat írásban, ajánlott levél formájában lehet benyújtani az alábbi címre: Fabryka e-biznesu sp. z o.o. 11A Trembeckiego Street, 35-234 Rzeszów, vagy küldjön üzenetet a kontakt@hitelesvelemeny.hu e-mail címre.
3. A panasznak tartalmaznia kell a panaszt benyújtó személy megnevezését (név, vezetéknév, cím, e-mail cím) és a panaszra okot adó esemény leírását. Amennyiben a panaszban megadott adatok vagy információk kiegészítésre szorulnak, a Hitelesvélemény.hu a panasz elbírálása előtt felkéri a Felhasználót, hogy a megadott körben egészítse ki azokat.
4. A panasznak világosan és érthetően kell megfogalmaznia a panaszra okot adó esemény leírását (tartalmaznia kell a panasz tárgyát és egy tömör és érthető indoklást), és lengyel nyelven kell benyújtani. A vulgáris vagy sértő kifejezéseket tartalmazó panaszokat nem vesszük figyelembe.
5. A panaszok elbírálása a Hitelesvélemeny.hu számára szabályosan benyújtott (az előírt elemeket tartalmazó és kiegészítést nem igénylő) panasz beérkezésétől számított 14 napon belül történik.
6. A felhasználó a panasz elbírálásának módjáról a panaszban megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben kap tájékoztatást.


§ 8
[A szerződés felbontása]

1. 1. A fogyasztónak minősülő Felhasználó a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indoklás nélkül jogosult elállni a Hitelesvélemény.hu által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerződéstől. Kétség esetén a szerződéskötés időpontja az a nap, amikor a Felhasználó az űrlapon keresztül véleményt és/vagy értékelést adott hozzá. A fent említett 14 napos határidő betartásához elegendő a Hitelesvélemény.hu felé az elállási nyilatkozatot ezen határidő lejárta előtt elküldeni.
2. 2 A Felhasználó a Szerződéstől a Hitelesvélemény.hu felé küldött, a Szerződéstől való elállási szándékát jelző nyilatkozattal áll el. Egyértelmű üzenetet kell küldeni a kontakt@hitelesvelemeny.hu e-mail címre.
3. A Szabályzat egyéb rendelkezéseinek megfelelően, a Hitelesvélemény.hu azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha:
a) a Felhasználó megsérti a Szabályzatot,
b) a Felhasználóról kiderül, hogy valótlan, elavult, helytelen vagy hiányos adatokat vagy nyilatkozatokat, illetve más személyek adatait adta meg,
c) a Felhasználó cselekedetei vagy mulasztásai hátrányosan befolyásolják a Hitelesvélemény.hu jó hírnevét, vagy más módon jelentős kárt okoznak a Hitelesvélemény.hu-nak.
4) A fentiektől eltérő esetekben a Hitelesvélemény.hu jogosult a Szerződést 14 napos felmondási idővel felmondani.


§ 9
[A Szabályzat módosítása]

1. A Hitelesvélemény.hu jogosult a Szabályzat rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítani a hatályos jogszabályokkal összeegyeztethető mértékben, különösen a Szolgáltatás működésének technikai vagy tartalmi szempontjaival kapcsolatos indokok esetén.
2. A Hitelesvélemény.hu a Szabályzat módosításáról a Felhasználókat az Internetes Szolgáltatás weboldalán történő közzététellel értesíti. A Szabályzat és a módosítások a Szabályzat egységes szerkezetbe foglalt szövegének a honlapon történő közzétételének időpontjától lépnek hatályba, kivéve, ha a Hitelesvélemény.hu az új Szabályzat tekintetében más hatálybalépési időpontot határozott meg.
3. Amint az Szabályzat változásairól szóló információ az Internetes Szolgáltatás nyitóoldalán vagy a honlapon erre a célra kijelölt egyéb helyeken közzétételre kerül, a Felhasználó köteles haladéktalanul megismerkedni a változásokkal, mivel az Internetes Szolgáltatás a bejelentést követő további használata a Felhasználó megerősítését jelenti, valamint azt, hogy megismerkedett az Szabályzat változásaival, valamint a Felhasználó nyilatkozatával, miszerint elfogadja az összes változást és az új Szabályzat tartalmát.
4. Ha a Felhasználó nem fogadja el az új vagy módosított Szabályzatot, akkor tartózkodnia kell az Internetes Szolgáltatás igénybevételétől, és erről haladéktalanul értesítenie kell a Hitelesvélemény.hu-t.
5. Ha a Felhasználó nem fogadja el az új vagy módosított Szabályzatot, az a Weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatások igénybevételéről való lemondással egyenértékű, és a szerződés azonnali hatályú felmondásának alapját képezi.


§ 10
[Végleges rendelkezések]

1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az általánosan alkalmazandó lengyel jog rendelkezései az irányadóak, és a jogvitákat az illetékes lengyel bíróságok rendezik.
2. A Hitelesvélemény.hu és a Felhasználó között az Internetes Szolgáltatás kapcsán felmerülő vitás kérdések békés úton, a bíróság szabályzatában meghatározott szabályok szerinti választott bíróság előtti eljárás útján is rendezhetők, pl. a tartományi kereskedelmi felügyelőségeknél működő állandó választott fogyasztóvédelmi bíróságok előtt, melyekről a kereskedelmi felügyeletről szóló, 2000. december 15-i rendelet (2001. évi CXCII. szám, 4. szám, 25. pont) A cikke, 37. pontja, az állandó választott fogyasztóvédelmi bíróságok szervezeti és működési szabályainak meghatározásáról szóló, 2001. szeptember 25-i lengyel igazságügyi miniszteri rendeletben (2001. évi CXCII. szám, 113. szám, 1214. pont) meghatározott szabályok szerint.
3. A fogyasztóknak minősülő Felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy a panaszok kezelésére és a követelések érvényesítésére a Rzeszówi Kereskedelmi Felügyelet Regionális Felügyelőségénél működő Állandó Fogyasztóvédelmi Választottbíróság előtti peren kívüli eljárást vegyék igénybe. A fent említett mód és a vitarendezési eljárások elérhetőségére vonatkozó információk a következő címen találhatók: www.uokik.gov.pl , a "Fogyasztói jogviták békés úton történő rendezése" („Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”) fül alatt. A fogyasztóknak lehetőségük van az EU online OVR-platformjának használatára is, amely a következő internetes címen érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. Az ügyet csak a panaszeljárás lezárását követően és a vitában részt vevő mindkét fél beleegyezése esetén lehet választottbíróság előtt tárgyalni. Ellenkező esetben a jogvitákat a polgári perrendtartás rendelkezéseivel összhangban az illetékes bíróságok elé kell terjeszteni.
5. Ha a jelen Szabályzat bármely meglévő vagy jövőbeni rendelkezése vagy rendelkezésének egy része bármely okból most vagy a jövőben részben vagy egészben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, annak érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti a jelen Szabályzat többi rendelkezésének végrehajthatóságát. A jelen Szabályzat a jogszabályoknak megfelelően úgy kell értelmezni, mintha a végrehajthatatlan rendelkezés soha nem szerepelt volna a jelen Szabályzatban.
6 Ez a szabályzat 2019. szeptember 1-jén lépett hatályba.

Növeld a vállalkozásodba vetett bizalmat, és tűnj ki a versenytársaid közül.

Beszélgessünk, megmutatjuk, hogyan javíthatod a Hitelesvélemény.hu-val a marketing és értékesítési mérőszámokat.

Nagyszerű

82 vélemény alapján

Néhány vélemény itt olvasható

Viscola Fashion

Nagyon jó megoldás az üzletet és a terméket illető visszajelzések gyűjtésére. Ezzel a megoldással lehetőség nyílik az ügyfelek véleményének elemzésére és az ismeretek alapján a jövőbeli megoldások kialakítására.

Acus Med

Csak ajánlani tudom a Hitelesvélemény.hu-t. Rengeteg visszajelzést kaptunk a vásárlóktól az üzletről és a termékekkel kapcsolatban (a Google Cégem profilra is)....

TRENA Professional Cosmetics

Nagyon jó véleménygyűjtő szolgáltatás. A Hitelesvélemény.hu-nak köszönhetően a vélemények beszerzése, mind a cégről, mind a termékekről pont úgy zajlik, ahogy azt szeretnénk.....

Ministerstwo Gadżetów

Szívből ajánlom a Hitelesvélemény.hu céget. Az együttműködés a kezdetektől fogva példaértékű volt, és a teljes professzionalizmus és az ügyfélhez való egyéni hozzáállás jellemezte.....